Všeobecné obchodní a organizační podmínky

Tyto Všeobecné obchodní a organizační podmínky (dále v textu pouze „VOOP“) jsou platné v rámci otevřených vzdělávacích akcí (dále v textu pouze „školení“) pořádaných Zdeňkem Haškem, IČO 46410066

1 Všeobecné organizační podmínky

 

 1. Vyplněné přihlášky zašlete poštou nebo využijte on-line přihlášky prostřednictvím webu www.zdenekhasek.com
 2. Vaše přihláška je závaznou objednávkou, jejímž odesláním zároveň akceptujete tyto VOOP.
 3. Uzávěrka přihlášek je 7 kalendářních dní před termínem konání školení, přihlášky po tomto termínu konzultujte telefonicky.
 4. Došlé přihlášky Vám potvrdíme e-mailem, případně telefonicky. V příloze e-mailu najdete organizační informace a popis cesty k nám. Přihlášky jsou zařazovány dle termínu doručení. V případě překročení kapacity školení Vám nabídneme náhradní řešení.
 5. Vyhrazujeme si právo změny lektora, data konání, úpravy programu event. zrušení školení při nízkém zájmu a/nebo zásahu vyšší moci. Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě informovat 7 kalendářních dní před termínem konání školení.
 6. Zálohovou fakturu obdržíte v dostatečném časovém předstihu před konáním školení.
 7. Školení se uskuteční pouze v případě, že se přihlásí minimálně čtyři účastníci.
 8. Přihlašovatel potvrzuje správnost a úplnost všech údajů uvedených v přihlášce.
 9. Přihlašovatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení o nabídkách Zdeňka Haška. Nepřejete-li si dále dostávat od nás nabídku našich vzdělávacích programů či školení, vyznačte to v přihlášce v příslušné části („souhlasu se zasíláním obchodních sdělení“).
 10. Přihlašovatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Zdeňkem Haškem, a.s. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

2 Úhrada nákladů za školení

 

 1. Úhradu můžete provést takto:
  1. zálohovou fakturou, nebo
  2. v hotovosti na místě v den konání školení (nutno dohodnout předem)
 2. Zálohové listy a daňové doklady (faktury) za platby zasíláme elektronicky na e-mail uvedený v přihlášce. Po dohodě předem může být zaslán daňový doklad v papírové podobě.
 3. Platba musí být připsána na náš účet nejpozději 2 kalendářní dny před konáním školení.
 4. V případě Vaší neúčasti z důvodu např. nemoci nebo pracovního vytížení je možné vyslat na školení náhradníka. Poplatek za školení se nevrací.

3 Storno podmínky

 

 1. Přihlášku je možno stornovat 7 kalendářních dnů před konáním školení.
 2. V případě, že se účastník odhlásí méně než 7 kalendářních dní před konáním školení, požadujeme storno poplatek ve výši 50% ceny.
 3. Dle potřeby můžete po dohodě vyslat náhradníka.

4 Podrobné informace o školení

 

 1. Konkrétní podrobnosti a specifikace jednotlivých školení včetně podrobné osnovy, rozsahu a průběhu najdete vždy v sekci www.zdenekhasek.com/conabizim/skoleni
 2. Součástí školení je studijní či pracovní materiál zpracovaný přednášejícím (u vybraných školení, u kterých je tato skutečnost uvedena v „Podrobné informaci o školení“), dále občerstvení v průběhu přestávek (pozn.: teplý oběd není zahrnut v ceně školení), a „Osvědčení“ o účasti na školení.

5 Průběh školení

 

 1. Prezence účastníků probíhá čtvrt hodiny před vlastním zahájením školení – prosíme účastníky o dodržení tohoto předstihu.
 2. Vstup na školení bude umožněn pouze po úhradě nákladů dle bodu 2 těchto VOOP. V případě, že nebude úhrada nákladů připsána na účet Zdeňka Haška v souladu se zálohovou fakturou nejpozději 2 dny před termínem konání školení, při registraci, která probíhá čtvrt hodiny před vlastním zahájením školení, je nutné prokázat úhradu formou kopie výpisu z bankovního účtu nebo bankou potvrzeným příkazem k úhradě o proběhnutí platby.
 3. V průběhu přednášek jsou pravidelně organizovány krátké přestávky v intervalech závislých na průběhu školení.

6 Platnost Všeobecných podmínek

 

Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2016.