Nabízím

Komplexní marketingové poradenství

> Tvorba byznys a marketingového plánu včetně pomoci s provedením

> Definování konkurenční výhody, strategie a identity značky/firmy

> Hledání správného byznys modelu

> Portfolio a channel management (značek i produktů)

> CRM, především věrnostní program a e-mailing

> On-line marketing

> Cenotvorba a cenové strategie

> Měření efektivity marketingu

> Analýzy trhu a zákaznické výzkumy

> Audit marketingového týmu a dodavatelů, výběrová řízení

Vzdělávání

Přednášky a školení v oblasti marketingu

New business development

Propojování se správnými obchodními partnery

Optimální podoba spolupráce

> Vyjasnění si očekávání – forma a rozsah spolupráce, výsledky

> Analýza dostupných informací, případně realizace výzkumu

> Školení o marketingu, aby všichni zúčastnění chápali o co jde a proč to takto děláme

> Společné workshopy, kde hledáme konkurenční výhody, definujeme strategii značky, její identitu, ladíme marketingový mix, komunikační strategii nebo plán detailní exkuce

> Připravím návrh uceleného marketingový plán se všemi detaily

> Dohodneme se na rozpočtu, timingu a kdo bude uvádět do života

> Klient schvaluje finální plán

> V případě potřeby udělám výběrová řízení na marketingové agentury – média, reklama, on-line marketing, PR…

> Dohlížím na realizaci plánu a vyhodnocuji výsledky

Moje odměňování

> Obvykle účtuji hodinové sazby 1 500 – 2 000 Kč za konzultace a workshopy, za školení 2 000 – 2 500 Kč

> Je možné se domluvit na ceně za vybraný balíček služeb nebo měsíční paušál

> Rád se i domluvím na odměňování podle výsledků (success fee), tzn.  nižší sazba + podíl na dodatečném zisku